Kik vagyunk?

A Tiszta Választásokért Alapítványnak az a célja, hogy elősegítse a magyar választások tisztaságát. A demokrácia alapja az, hogy az emberek dönthetnek a város vagy falu, az ország és Európa sorsáról. A TVA abban segít, hogy ezeknek a választásoknak a tisztaságát mindenki meg tudja védeni.

A TVA pártok alapítványaitól és magánemberektől érkező támogatásokból működik, de a pártok és az adományozóink nem szólhatnak bele abba, amit csinálunk. A TVA munkatársai azon dolgoznak, hogy mindenki tisztában legyen a választási szabályokkal és határozottan és bátran fel tudjon lépni a választási szabálytalanságok ellen.

A TVA munkatársai nagy tapasztalattal rendelkező jogászok.

Tordai Csaba

Tordai Csaba​

kurátor

2005-től az Alkotmányjogi Főosztály vezetőjeként dolgozott az Igazságügyi Minisztériumban, ennek során egyebek között egyik előkészítője volt az egyenlő bánásmódról szóló törvénynek, az elektronikus információszabadságról szóló törvénynek, valamint részt vett a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának intézményét megteremtő törvény előkészítésében. 2007-től a Miniszterelnöki Hivatal jogi és koordinációs szakállamtitkára, majd 2008 és 2010 között jogi és közigazgatási államtitkára volt. 2010 óta ügyvédként tevékenykedik. Több sikeres alkotmányjogi panaszt és strasbourgi beadványt készített elő, alkotmányjogi tárgykörben számos publikációja jelent meg.

Sepsi Tibor

szakértő

Sepsi Tibor (1976) ügyvéd, alkotmányjogász, az ELTE Alkotmányjogi Tanszékének külsős oktatója. 2000-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 2005-ben szabályozási szakjogász diplomát szerzett. 2000-2007 között az igazságügyi tárcánál előbb ügyintézőként, majd vezetőként kodifikációval és a jogszabálytervezetek alkotmányossági véleményezésével foglalkozott, ezt követően 2007 és 2010 között a Miniszterelnöki Hivatalban a kormányzati döntés-előkészítés formai-jogi ellenőrzéséért felelt. 2010 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Számos jogi cikk és blogbejegyzés szerzője, az “Így írnánk mi” közjogi blog szerkesztője. Nős, három fiú édesapja.

szakértők

Mécs János

Mécs János

jogász

Jogász (ELTE ÁJK, CEU), jelenleg tanársegéd az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékén. Szűkebb kutatási témája a választási rendszerek és az alkotmányjog kapcsolata, de kutatásai során foglalkozott a demokratikus hatalomgyakorlás egyéb aspektusaival is, így különösen a népszavazás szabályozásának hazai kérdéseivel. Külföldi tanulmányai során részt vett az amszterdami Vrije Universiteit, valamint a New York University képzésein. Gyakornokként és jogászként dolgozott ügyvédi irodában, az Alkotmánybíróságon, valamint civil szervezeteknél. Hallgatóként Bibó István Szakkollégium tagja volt, jelenleg a szakkollégiumban működő Közjogi Műhely vezetésének tagja. Akadémiai és oktatói elfoglaltságai mellett szakértőként részt vett több választási és népszavazási ügy litigációjában, emellett szakértőként dolgozik az Európai Választási Szakértők Egyesületénél.

Gönczi Gergely

Gönczi Gergely

jogász

Ügyvéd, szakmai gyakorlatot szerzett többek között Londonban, az Európai Parlamentben és a Kúrián. Később egy vezető nemzetközi ügyvédi iroda, majd az Átlátszó munkatársa lett, jelenleg saját ügyvédi irodájában dolgozik. A CEU-n LL.M. fokozatot szerzett. A polgári jog klasszikus területei mellett sajtó- és személyiségi jogi perekkel, valamint választási joggal foglalkozik, a 2019. évi európai parlamenti választások idején a Nemzeti Választási Bizottság tagja volt. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteit feldolgozó Strasbourgi Figyelő állandó szerzője, a Bíróság előtti jogérvényesítés terén gyakorlati tapasztalattal is rendelkezik.